SKICKA EN REMISS

Vill du som tandläkare/ specialist remittera en patient till oss. Hör av dig till oss på telefon eller via remissformuläret

SKICKA REMISS TANDVÅRD I HALMSTAD

Vill du remittera en patient till oss?

Vill du som tandläkare/ specialist remittera en patient till oss. Hör av dig till oss på telefon via remissformuläret nedan eller mail.info@dailydental.se. Du kan även skicka en remiss per post till:

DailyDental
Leg. tandhygienist Linda Hazebroek
Stellan Mörners gata 14,
302 26 Halmstad

Självklart håller vi dig underrättad med hur behandlingen av patienten fortlöper.

Öppna PDF