LEVERANS AV PRODUKTER

Att handla på DailyDental ska vara enkelt.
Vi har krav på oss att behandla din order inom 24 timmar under helgfria vardagar och du ska ha dina produkter hos dig inom 3-5 arbetsdagar. Vi arbetar endast med landets ledande speditörfirmor.

När du genomför ett köp på DailyDental skickas en orderbekräftelse till dig till den e-postadress du angivit. På denna orderbekräftelse finner du förutom information om ditt köp även ditt beställningsnummer, samt information från var dina varor skickas ifrån.

I alla ärenden är det till DailyDental du vänder dig till om du har frågor, funderingar, vill veta mer om din order, eller vill reklamera dina varor. En e-postadress till info@dailydental.net är det enda du behöver, resten tar vi hand om!

Leveransstatus
När vi har tagit emot din order får du en orderbekräftelse av oss via e-post med ditt beställningsnummer. Det är detta nummer du använder i din kommunikation med oss om du har frågor om din order.

Leveransförsening
Om en leveransförsening skulle uppstå meddelar vi dig detta via e-post. Du som kund har alltid rätt att vid leveransförsening reklamera ditt köp, men det föreligger inte någon automatisk rätt till hävning av köpet i händelse av förseningar som DailyDental åtgärdar inom rimlig tid.

DailyDental betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 14 dagar efter att skriftlig hävning har inkommit.

Transportskador
Om en transportskada skulle uppstå måste du anmäla detta både till DailyDental och fraktbolaget så fort du mottagit din leverans. Det gäller både synliga och dolda skador. Därför är det viktigt att du avemballerar och inspekterar dina produkter noggrant, både utanpå och inuti, direkt när du har tagit emot dem. En transportskada ska anmälas till DailyDental inom skälig tid från att du mottagit varan. Observera att du inte får använda den skadade produkten och att du måste behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärendet. Beroende på skadans omfattning byts produkten ut eller så görs en återbetalning till dig.

Outhämtade paket
Hämtar du inte ut ditt paket inom angiven tid och varan returneras till oss, kommer DailyDental att debitera dig en avgift på 150 kr inkl. moms per outlöst paket. DailyDental återbetalar dock erlagt köpbelopp till Konsumenten, reducerat med nämnd avgift, senast 14 dagar efter det att DailyDental har mottagit det returnerade paketet.

Du kan alltid välja att istället få ditt paket utskickat på nytt. Då debiteras du enbart den faktiska fraktkostnaden för att varorna skickas i retur och till dig på nytt. Denna kostnad kommer DailyDental att fakturera dig i en separat faktura i efterhand.